Η Underwater Explorers είναι μία Μη Κερδοσκοπική Δραστηριότητα.

Η Underwater Explorers έχει τέσσερις (4) βασικούς τομείς:

  • Εξερεύνηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
  • Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
  • Καθαρισμός του θαλάσσιου περιβάλλοντος
  • Έρευνα & Διάσωση στο θαλάσσιο περιβάλλον

Στον Τομέα «Εξερεύνηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» αναζητάμε, ταυτοποιούμε, τεκμηριώνουμε και αναδεικνύουμε τόσο ανθρωπογενείς στόχους (όπως πχ ναυάγια κλπ) όσο και υποθαλάσσιους τόπους που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον είτε για το φυσικό τους κάλος είτε για τη βιοποικιλότητας τους.

Στον Τομέα «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» προστατεύουμε το θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικά τους θαλάσσιους οργανισμούς (όπως πχ ιππόκαμπους, γοργόνιες κλπ).

Στον Τομέα «Καθαρισμός του θαλάσσιου περιβάλλοντος» καθαρίζουμε υποθαλάσσιες περιοχές από σκουπίδια, πλαστικά, παρατημένα δίχτυα (ghost fishing) καθώς επίσης καθαρίζουμε και παραλίες.

Στον Τομέα «Έρευνα & Διάσωση στο θαλάσσιο περιβάλλον» πραγματοποιούμε ενέργειες έρευνας & διάσωσης στο θαλάσσιο περιβάλλουν.

H Underwater Explorers οργανωτικά αποτελείται από:
– Διοίκηση
– Επιστήμονες
– Καταδυόμενους Επιστήμονες
– Δύτες
– Μέλη
– Υποστηριχτές