Επικοινωνία

Underwater Explorers
info@underwaterexplorers.gr
TΗΛ. 2311 116060
KΙΝ. 6978 116060
FAX. 2311 116068
Διοίκηση – Λογιστήριο:
Αλεξ. Παπαδοπούλου 69
546 33 Θεσσαλονίκη
Γραφείο Οργανισμού:
Ολυμπιάδος & Γκράτσιου 21
546 33 Θεσσαλονίκη
Κέντρο Καταδυτικών Ερευνών:
Στρατώνι Χαλκιδικής
630 82 Στρατώνι

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!